Učebné odbory

SOŠ ponúka možnosť štúdia v nasledovných trojročných učebných odboroch:

 

autoopravár

- mechanik (automechanik)

autoopravár

- elektrikár (autoelektrikár)

autoopravár

- karosár (autoklampiar)

autoopravár

- lakovník (lakovník)

 

 

stolár

 

 

 

 

murár

 

 

 

maliar

 

 

Základné údaje o trojročných učebných odboroch


Dĺžka vzdelávania a prípravy: 3 roky
Odbory sú určené pre: chlapcov
Základné podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť pre daný odbor
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolventi majú možnosť získať:


  • vodičské oprávnenie skupiny B, C
  • zváračský preukaz
  • certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory