Teória

Teoretické vyučovanie zabezpečuje kvalitnú výuku v trojročných učebných odboroch a kladie dôraz na odborné teoretické vedomosti, kvalitnú prípravu so všeobecno-vzdelávacím základom a jazykovou prípravou.


Po skončení trojročného štúdia, získaní výučného listu a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky, môže študent pokračovať v dvojročnom dennom nadstavbovom maturitnom štúdiu. Zložením maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent nadstavbového denného štúdia má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.


Pod vedením Mgr. Reného Gabča (zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie - všeobecné predmety) a Ing. Stanislava Čelka (zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie - odborné predmety) pracuje v teoretickom vyučovaní 10 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a 11 učiteľov odborných predmetov.Časový rozvrh teoretického vyučovania


príchod žiakov do školy 07:00 - 07:20
   
1. hodina 07:30 - 08:15
2. hodina 08:20 - 09:05
3. hodina 09:15 - 10:00 (20 min)
4. hodina 10:20 - 11:05
5. hodina 11:10 - 11:55
6. hodina 12:00 - 12:45
   
obedová prestávka 12:45 - 13:15 (30 min)
   
7. hodina 13:15 - 14:00
8. hodina 14:05 - 14:50
   
záver teoretického vyučovania 14:50