Grafik digitálnych médií

 

Kód odboru: 3447 K grafik digitálnych médií


 

Od školského roku 2010/2011 ponúkame nový 4-ročný maturitný odbor spojený s digitálnou tvorbou.


Zameraný je na:


  • fotografiu
  • tvorbu a spracovanie bitmapovej a vektorovej grafiky
  • prípravu do tlače
  • spracovanie videa
  • tvorbu webových stránok

Vysokú úroveň zabezpečia okrem iného profesionálni školitelia z TV LUX a Vydavateľstva Don Bosco .


Absolventi majú široké uplatnenie v:


  • regionálnych, komerčných televíziách, TV LUX a pod.,
  • vydavateľstvách, tlačiarňach,
  • reklamných a IT spoločnostiach.

 

 

Výučba prebieha v špičkovo zariadenej regionálnej filmovej dielni a multimediálnej učebni s najnovšími technológiami!