Študijné odbory

Máme v ponuke 4-ročný štúdijný odbor s maturitou:

 

 

 

grafik digitálnych médií

 

Základné údaje o maturitnom štúdiu


Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Základné podmienky prijatia na štúdium: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť pre daný odbor a úspešné vykonanie talentových skúšok
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

 

Absolventi majú možnosť získať:


  • vodičské oprávnenie skupiny B, C
  • zváračský preukaz
  • certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory