Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok 2.9.2019 o 10:00 hod. v kostole sv. Jána Bosca.