2%

Ak chcete prispieť na zlepšenie výchovného a vyučovacieho procesu v našej škole, pošlite 2 percentá Saleziánom don Bosca na Slovensku, ktorí sú naším zriaďovateľom…

Viac informácií na odkaze: 2percenta.saleziani.sk