Triedne ZRPŠ

Stretnutie sa uskutoční dňa 12. 4. 2019 (piatok) v čase od 13:30 do 17:00 hod. v triedach.