Maturitná skúška

Oznam pre študentov II. NDŠ a IV. GDM

Dôležité termíny:

 12. 3. 2019

EČ MS a PFIČ MS 
- slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra13. 3. 2019

EČ MS a PFIČ MS 
- cudzie jazyky


 

Ďalšie informácie o MS na www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita