Zoznamovací výlet 2013

Zoznamovací výlet 2013

Stáva sa už pomaly tradíciou, že väčšina novoprijatých prvákov sa zúčastní aj „Zoznamovacieho výletu“.

Tu majú každoročne príležitosť spoznať prostredie školy, jej blízkeho či vzdialeného okolia, saleziánov i pedagógov a najmä spoznať sa navzájom. Inak tomu nebolo ani tento rok. Animátorov v skupinkách im robili ich starší kolegovia, zhodou okolností všetko internátisti. Vďaka novému odboru grafik digitálnych médií sa tradíciou pomaly stáva i účasť dievčat, grafičiek, na tejto spočiatku čisto chlapčenskej akcii. Tie si v pohode poradili i s výstupom na Minčol, vyše 1300 metrov vysoký vrch v Malej Fatre. Počas celej cesty sa držali v čele našej, približne 80 člennej, skupinky. Veríme, že tak ako všetci účastníci bez väčších ťažkostí zdolali nástrahy turistiky podarí sa im prekonať i ťažkosti spojené so štúdiom k čomu im vyprosujeme hojné Božské požehnanie.