Získali sme prestížne ocenenie časopisu TREND!

Získali sme prestížne ocenenie časopisu TREND!

Počas TREND CSR Fóra na tému „Čo sa školy môžu naučiť od firiem?“ udelil popredný týždenník o ekonomike a podnikaní TREND,

ceny najaktívnejším stredným školám za spoluprácu s firmami pri rozvoji vzdelávacích aktivít v kategóriách Stredné odborné školy.

 

Cenu týždenníka TREND v kategórii Stredné odborné školy získala naša škola za unikátny model spolupráce učňovských škôl s firmami z praxe v oblasti automobilových servisov a grafických štúdií. Aj vďaka tomu sa škole dlhodobo darí vyhrávať na Slovensku najprestížnejšiu súťaž Autoopravár Junior Castrol.

 

Je to veľká pocta a výnimočné ocenenie. Je vynikajúce, že sme uspeli v rámci celého Slovenska ako škola, ktorej model spolupráce s firmami je vysoko hodnotený.

Teší nás uznanie odbornej verejnosti a je to  potvrdením toho, že ako škola napredujeme správnym smerom. 

 

Kritéria na základe, ktorých sme sa rozhodli udeliť ceny sú: 

-  počet spolupracujúcich firiem

-  oblasti spolupráce – či ide o metodické inovácie alebo materiálnu podporu

-  podľa typu spolupráce – či ide o dlhodobú alebo krátkodobú spoluprácu

-  podľa rozsahu realizovaných projektov

-  podľa kvality komunikácie realizovaných projektov a výsledkov na verejnosti a internete 

 

Udelením týchto cien časopis TREND:

-  vyzdvihuje inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou

-  oceňuje rozsah a dopad spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania

-  schopnosť  školy dlhodobo získavať vlastných súkromných sponzorov, ktorí škole umožňujú technicky aj materiálne napredovať

 

 

 

Diplom prevzal Igor Pecha, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline.

 

Samozrejme sa nechystáme zaspať na vavrínoch. Toto ocenenie je pre nás záväzok aj do budúcnosti.  Naším žiakom chceme neustále poskytovať to najlepšie odborné vzdelanie na Slovensku.