Súťaž Mladý stolár 2013

Súťaž Mladý stolár 2013

Svätý Mikuláš 6. decembra 2013 v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline obdarúval darčekmi nielen žiakov školy, ale aj účastníkov II. ročníka súťaže Mladý stolár 2013.

Svoje vedomosti a zručnosti si prišlo zmerať 14 súťažiacich. V teoretickej časti žiaci riešili test pozostávajúci z 20 otázok, ktoré do súťaže zaslali zúčastnené školy. V praktickej časti dostali za úlohu zhotoviť stolček z masívneho dreva, na ktorého ručnú výrobu mali súťažiaci k dispozícii štyri a pol hodiny. Pri hodnotení sa prihliadalo na BOZP, technologický postup, dodržanie rozmerov a predovšetkým na kvalitu vyhotovenia.
Celkové poradie bolo určené súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť. O výsledkochsúťaže rozhodovala trojčlenná porota. Predsedom bol zástupca generálneho sponzora súťaže firmy Nábytkár s.r.o. Matúš Berets, ďalším členom bol zástupca SOŠ drevárskej zo Žiliny Jaroslav Zajaček a zástupca SOŠ sv. Jozefa Robotníka Ľubomír Praznovec. Každú školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí boli hodnotení samostatne a súčasne prebiehala aj súťaž družstiev.

Do súťaže okrem usporiadateľskej školy prijalo pozvanie 6 stredných škôl – SOŠ Považská Bystrica, SOŠ drevárska Žilina, SOŠ stavebná Žilina, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, SOŠ Turany a SOŠ drevárska Liptovský Hrádok.

Víťazom súťaže sa stal žiak SOŠ drevárskej Žilina, Jakub Kubaščík, na druhom mieste skončil taktiež žiak tejto školy, Peter Novotný a na treťom mieste žiak z SOŠ Turany, Marek Vojtkuliak. Celkové hodnotenie stredných škôl dopadlo nasledovne:

1. SOŠ drevárska, Rosinská cesta, Žilina
2. SOŠ Turany
3. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina


Pri vyhlasovaní výsledkov súťaže bol prítomný predstavený Saleziánov Dona Bosca na Slovensku, don Karol Maník SDB, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť venovať sa robotníckej mládeži v časoch Dona Bosca ako i v súčasnosti,  taktiež pripomenul potrebu rozvíjať u žiakov hrdosť na stolárske remeslo.

Vďaka sponzorom mohli žiaci bojovať o hodnotné ceny. Srdečná vďaka patrí generálnemu sponzorovi súťaže, firme Nábytkár z Dolného Kubína, ktorá venovala ceny pre súťaž jednotlivcov a
spoločnosti Král s.r.o., ktorá zabezpečila ceny pre súťaž škôl. Poďakovanie patrí i ďalším sponzorom, ktorí do súťaže venovali ceny, firme PCH Lignum s.r.o., Profi Náradie, Fines, PRAZmont a AZ Car s.r.o.

Článok na stránke: Drevársky magazín

 

Fotografie zo súťaže na stiahnutie