Stavbári sa školili

Stavbári sa školili

Študenti prvého ročníka nadstavbového štúdia, v odbore stavebníctvo, si dopĺňajú svoje odborné vedomosti a konfrontujú praktické skúsenosti na prezentačných stretnutiach firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu.

Prednášky a prezentácie zamerané na rôzne témy, výstavné expozície a možnosť porozprávať sa s odborníkmi z praxe sú vítanou zmenou oproti sedeniu v školských laviciach. Prostredie hotelov Slovakia a Holiday Inn nám to umožnilo. Práve tu sa uskutočnili školenia, stretnutia s budúcimi kolegami z praxe a zvykanie si na spôsob správania sa počas spoločenských akcií. Ich absolvovanie tiež prispieva k formovaniu našich budúcich maturantov.