Prví stužkovaní grafici

Prví stužkovaní grafici

Tento školský rok má pre našu školu špecifický náboj. Po prvýkrát máme na škole dve maturitné triedy. Naši najstarší GDM-kári sa pomaly blížia k cieľu a to k maturite.

Ako býva dobrým zvykom v škole, aj naša trieda počas  posledných mesiacov v kalendárneho roku mala svoju stužkovú slávnosť. 9.11.2013 sme sa stretli v kostole sv. Jana Bosca a svätou omšou sme odštartovali tento slávnostný deň. S požehnaním riaditeľa, Viliama Riška, SDB  sme sa presunuli do priestorov Slovakie, kde Štrausov valčík bol iba začiatkom našej zábavy. Po slávnostnom odovzdaní zelených stužiek a príhovoroch nasledovali tance s rodičmi, učiteľmi a partnerkami. Po týchto oficialitách bola večera a ďalej sa už pokračovalo programom, ktorý sme si pripravili. Jednotlivé tanečné kolá predeľoval zábavný program v podaní, nás, žiakov. Vyvrcholením programovej časti bola čierna kronika o polnoci. Po nej sa už pokračovalo vo voľnej zábave, až do neskorých ranných hodín.