Navždy sa zachová v pamäti stužková..., tá naša stužková....

Navždy sa zachová v pamäti stužková..., tá naša stužková....

Začalo to 19.10. o 16:00 v kostolíku sv. Jána Bosca v Žiline. Po ďakovnej omši sme sa presunuli do hotela Slovakia, kde sa začala skutočná zábava.

Ako prvý bol náš spoločný nástup, po ktorom  nasledovalo stužkovanie a spev študentskej hymny.  Po večeri sme roztancovali našich rodičov a učiteľov. Po všetkých  krásnych formalitkách nasledoval program, do ktorého sme sa vrhli s nadšením, ale aj s obavami. Ako prvá bola síce stará, ale zato veľmi vďačná scénka moderná Popoluška. Naše kreatívne scénky sa prelínali s tanečnými kolami, čo si všetci pochvaľovali. Do programu sme samozrejme nezabudli zapojiť rodičov aj učiteľov, ktorí sa veľmi  dobre bavili.  Svoje umné hranie na hudobných nástrojoch sprevádzané spevom nám predstavili mladí muzikanti z Terchovej. Program sme ukončili tombolou, na ktorú sa všetci tešili. Po tomto všetkom trvala super zábava až do samého rána. smiley

 

 

Video: Video - spomienka na stužkovú II.NDŠ