Misie v škole

Misie v škole

Október nie je len mesiacom ruženca, ale aj mesiacom misií. Pri tejto príležitosti sa v škole uskutočnili viaceré prednášky súvisiace práve s nimi.

 Piatkovú svätú omšu  nám spestril svojím rozprávaním salezián Maroš Peciar, ktorý strávil pár mesiacov na misiách v Jakutsku a momentálne čaká na vybavenie ďalších víz. Pôsobiť by mal ďalej práve v tejto misijnej stanici. Okrem neho nás navštívili aj misijní dobrovoľníci Marián a Zuzka, ktorí venovali kúsok zo svojho života práci na misiách. Zuzka nám porozprávala o svojej dobrovoľníckej činnosti z Ukrajiny. Chodieva tam ako dobrovoľníčka každé leto a venuje svoj čas deťom počas letných táborov. Marián nám rozprával svoje zážitky z ruskej krajiny Jakutska, ale okrem toho pôsobil ako dobrovoľník v Kazachstane. Navštívil aj Afriku.

Veríme, že ich pútavé rozprávanie zasialo zrniečka do sŕdc našich žiakov a možno sa niektorí z nich rozhodnú pre dobrovoľnícku činnosť.