Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov

Našich prvákov sme privítali už na začiatku školského roka. Na to, aby boli platnými členmi našej školy sme ich museli prijať do jednotlivých cechov.

Čakali na nich imatrikulácie. Niekedy strach a panika sú oveľa väčšie ako skutočná realita. Po absolvovaní  úloh v danom odbore boli prijatí do cechov. Darilo sa im celkom dobre. Zvládli  vyberanie súčiastok z oleja, pílenie dreva, stavanie múru z kociek a iné úlohy. Na záver ich čakalo pasovanie a odovzdávanie imatrikulačných listov. Všetkým prvákom prajeme úspešné zvládnutie štúdia a hlavne veľa príjemných zážitkov v našej škole. Tak nám Pán Boh pomáhaj !