Darca krvi je hrdina

Darca krvi je hrdina

Hrdinom sa človek môže stať akýmkoľvek spôsobom. Môžete vykonať nejaký dobrý skutok alebo viesť príkladný život...

Hrdinstvo preukázali v hojnom počte aj naši chlapci a pedagógovia, ktorí 22. októbra prekonali svoj strach a rozhodli sa podarovať vzácnu tekutinu - krv ľuďom, ktorí ju nesmierne potrebujú. Študentská kvapka krvi má v našej škole svoju tradíciu. Podobne aj počas tohto roka nás navštívili ľudia z transfúznej stanice a vytvorili podmienky na jej realizáciu.

Ďakujeme všetkým, ktorí prekonali svoj strach a pevne veríme, že o rok nás bude o čosi viac.