Súťaž murárov

Súťaž murárov

Naši usilovní chlapci - murári sa tento rok zapojili do súťaže Mladý remeselník. Reprezentovali nás Vladimír Hrošo a Ján Dikoš z 3. D triedy.

Súťaž sa uskutočnila na SOŠ - stavebná v Žiline, kde sa zišli štyri slovenské a dve české družstvá. V každom družstve boli dvaja členovia. Vedomosti z teórie odborných predmetov si žiaci vyskúšali písomnými testami, ktoré trvali 30 min. Okrem toho si porovnali zručností v praktickej oblasti. Ich úlohou bolo vymurovať múr hrúbky 45 cm s jednoprieduchovým komínom a omietnuť časť steny. Porota hodnotila zvislosť muriva, styčné a ložné škáry, estetiku, spôsob nahadzovania omietky, efektivitu práce a samozrejme čistotu pracoviska a dodržiavanie BOZ.

Našim chlapcom chýbalo 0,5 boda k dosiahnutiu tretieho miesta.

Veľmi nás potešili a srdečne im blahoželáme.