Súťaž Mladý stolár

Súťaž Mladý stolár

Remeslo má zlaté dno. Prečo si teda nezmerať sily v tom, kto je lepší. Propagácia odboru stolár a vytvorenie možnosti popasovania sa mladých stolárov viedla k myšlienke usporiadať takúto súťaž. Preto bol v škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline 7. decembra 2012, počas dňa otvorených dverí, usporiadaný nultý ročník súťaže Mladý stolár, určený žiakom učebného odboru stolár a študijného odboru drevárstvo.

Svoje vedomosti a zručnosti si súťažiaci porovnali v teoretickej i praktickej časti. V teoretickej časti riešili test pozostávajúci z 20 vedomostne primeraných otázok. V  praktickej časti  dostali za úlohu zhotoviť  pre niekoho náročný, no pre väčšinu účastníkov jednoduchý stolík pod kvety, na ktorého ručnú výrobu mali súťažiaci k dispozícii štyri a pol hodiny. Bol hodnotený technologický postup, kvalita vyhotovenia,  dodržanie rozmerov a BOZP.

 

Celkové poradie bolo určené súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť. O výsledkoch súťaže rozhodovala trojčlenná porota. Predsedom bol reprezentant stolárskej firmy  F& K interiéry Pavol Kubala , ďalším členom bol  zástupca SOŠ sv. Jozefa Robotníka Ing. Marián Kvasnica  a zástupca SOŠ Považská Bystrica Roman Suchár, ktorý bol vybratý losovaním. Každú školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí boli hodnotení  samostatne.

 

Do súťaže sa okrem usporiadateľskej školy prijalo pozvanie 5 stredných škôl Žilinského kraja – SOŠ  Považská Bystrica, SOŠ drevárska Žilina, SOŠ stavebná Žilina, SOŠ Krásno nad Kysucou, Spojená škola Turany.

 

Počas súťaže siahli žiaci na dno svojich síl a aj konečné výsledky boli veľmi tesné. Víťazom sa stal študent SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina Tomáš Hrošovský, na druhom mieste skončil žiak SOŠ drevárskej v Žiline Peter Novotný a na treťom mieste bol tiež žiak usporiadajúcej školy Dominik Hricko. Celkové hodnotenie stredných škôl dopadlo takto:

1.      SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina

2.      SOŠ, Ul. Slov. partizánov, Považská Bystrica

3.      SOŠ drevárska, Rosinská cesta, Žilina

 

Vďaka sponzorom  mohli žiaci bojovať o hodnotné ceny, ktoré počas svojej praxe využijú. Srdečná vďaka patrí  generálnemu sponzorovi súťaže, firme Nábytkár z Dolného Kubína, spoločnosti Kinekus, Král s.r.o., Progres TK a zároveň aj ďalším sponzorom ako F&K interiéry, Fines , Felder, Epimex a Drevárskemu magazínu.