Stretnutie najlepších študentov

Stretnutie najlepších študentov

Dňa 20. novembra 2012 sa v školskej kaplnke Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti uskutočnilo stretnutie najlepších študentov stredných škôl Žilinskej diecézy s mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom.

Na stretnutie boli vybraní žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami práce a príkladným životom zaslúžili o dobré meno a propagáciu  školy.

            Za našu školu bol v tomto roku vybraný žiak I. NDŠ, Martin Trnovec, ktorý školu úspešne reprezentoval v medzinárodnom kole súťaže ,,Studentské projekty.″ Martin je zároveň priateľský chlapec, ktorý sa zapája aj do iných podujatí usporiadaných školou a venuje sa mladým v oratóriu.

            Študenti si na podujatí osobne prevzali z rúk p. biskupa pamätné diplomy a bibliu. Po oficiálnej časti stretnutie pokračovalo obedom, na ktorom zavládla pokojná rodinná atmosféra.

            Prajeme Martinovi ďalšie úspechy v škole aj  mimoškolskej činnosti.