Záverečná duchovná obnova a odovzdávanie vysvedčení

Záverečná duchovná obnova a odovzdávanie vysvedčení

Predtým ako sa vyberieme na prázdniny a užijeme si dni oddychu sme sa ešte posilnili na duchu. Absolvovali sme duchovnú obnovu.

Hlavným kazateľom poslednej školskej obnovy bol salezián don Tomáš. Porozprával nám o odvahe  v živote a  na ceste, ktorou kráčame. Zamysleli sme sa nad mnohými otázkami, ktoré nám vo svojom príhovore ponúkol. Každý z nás mal možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pripraviť sa na boj proti diablovi, ktorý na nás počas prázdnin číha.

Záverečná omša bola vyvrcholením celého programu. 

Na konci omše sme vyhodnotili celoročnú súťaž o najlepšieho autoopravára - žiak 1. ročníka. 

Pozostávala z testovania vedomostí z odborných teoretických predmetov a praktických zručností z
odborného výcviku. Najviac bodov získal a na prvom mieste sa umiestnil Michal Čajka z I.C. Na
druhom mieste Denis Knapec z I.D. Tretie miesto obsadil Václav Haviar z I.D.

Všetkým prajeme príjemné prázdniny.