Výmena skúseností s katedrou CMD

Výmena skúseností s katedrou CMD

Naša skúsená pedagogička Ing. Janka Funtíková je spoluautorkou vedeckého článku týkajúceho sa merania parametrov ohľadom vzduchového filtra.

V rámci našej spolupráce medzi SOŠ a ŽU sa zapája do rôznych aktivít. Aj vďaka jej ochote môže škola žiakom ponúknuť aktuálne informácie o súčasných trendoch v automobilom priemysle.

Viac informácií sa dočítate na webovej stránke svetdopravy.sk v článku s názvom: "Vplyv čistoty filtra vzduchu na zmenu otáčkoej charakteristiky vozidla".