Výlet tretiakov v Taliansku

Výlet tretiakov v Taliansku

Ani tento rok nechýbal typický výlet žiakov tretieho ročníka v Taliansku. Po stopách dona Bosca sme sa vybrali hneď po sviatkoch Veľkej noci.

Atmosféra počas tohto výletu bola výborná. Ráno sme sa zobudili v meste Turín a hneď sme sa vybrali do múzea automobilov. Nechýbala ani prehliadka zákutiami talianskeho mesta. Počas ďalších dní sme mali možnosť vidieť viacero miest a zažiť množstvo zážitkov. Spoznali sme sa aj s inými spolužiakmi z ostatných tretiackych tried a vytvorili dobrú partiu. Nechýbali ani odvážlivci, ktorí sa vykúpali v studených vlnách mora. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili domov.