Výlet Osvienčim - Krakov

Výlet Osvienčim - Krakov

Jednou z možností ako si spestriť študentský život sú výlety. Počas školského roka ich býva neúrekom. Jedným z nich bol aj výlet do Osvienčimu a Krakova.

Skoré chladné ráno sme vyrazili na polutky po Poľsku. V Osvienčime sme navštívili koncentračné tábory, kde sme si prostredníctvom sprievodcov vypočuli rôzne zaujímavosti. V mnohých z nás zanechalo toto miesto hlboký dojem. Po exkurzii sme pokračovali v ceste a navštívili Krakov. Pani sprievodkyňa nás oboznámila s históriou a legendami. Navštívili sme miesta, kde sú pochovaní králi a na námestí sme mali krátku prestávku. Plní zážitkov a veselých príhod sme sa vrátili domov.