VYHODNOTENIE MATEMATICKÉHO KLOKANA - 2019

VYHODNOTENIE MATEMATICKÉHO KLOKANA - 2019

V súťaži Matematický klokan máme tento rok piatich úspešných riešiteľov ( z 11- tich účastníkov).
Úspešní riešitelia:
Kategória KADET
 
1. Tereza Hodásová II.GDM percentil úspešnosti 93,6
2. Matej Grečmal II.GDM 83,5
 
Kategória Junior
1. Damián Bačkor II.GDM 96,7
2. Monika Glovaťáková II.GDM 96,7
3. Ján Miške II.GDM 89,7
 
Damián Bačkor a Monika Glovaťáková s najvyššou úspešnosťou sú školskými víťazmi. Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.