Všetky cesty vedú do Ríma

Všetky cesty vedú do Ríma

Začiatkom mája sa niektorí zamestnanci, rodinní príslušníci a priatelia vydali na púť do Ríma. Boli načerpať nové sily a odovzdávali úmysly na týchto svätých miestach.

Vrátili sme sa späť v čase. Navštívili sme počiatky kresťanstva v katakombách sv. Kalixta, kde boli pochovaní prví mučeníci za vieru, Koloseum, kde zomreli mnohí kresťania. Navštívili hroby apoštolov Petra a Pavla. Neskôr sme sa presunuli do 5. storočia, do čias sv. Benedikta, ktorý založil prvé mníšske rády.

V Assisi sme sa nechali pohltiť pokojnou atmosférou talianskeho vidieka a dozvedeli sme sa veľa o živote sv. Františka z Assisi a sv. Kláry v 12. storočí. Pri mori, v Netune, nás oslovil príbeh mladučkej sv. Márie Goretti ( 19. storočie ), ktorá nás učí odpusteniu. Jej príbeh je podobný našej bl. Anke Kolesárovej. Sväté omše sme mohli sláviť na nevšedných miestach, v katakombách, v poľskej kaplnke pod Bazilikou sv. Petra, v kaplnke v Assisi pri kostole sv. Františka a v kláštore sv. Benedikta. Pozreli sme si aj priestory, v ktorých žil don Bosco v Ríme na Sacro Cuore a na Frascati, kde je aj saleziánska stredná škola so 600 žiakmi. Počasie nás veľakrát prekvapilo a zažili sme si doslova štyri ročné obdobia, dážď, dúhu, krúpy, sneh a slnko. Keď sme si privstali, v nedeľu ráno sme videli aj nevšedne prázdny a tichý Rím a Vatikán, a vyhli sme sa dlhým radám. Zistili sme, že za 24 hodín sa dá toho stihnúť veľmi veľa. Ďakujeme našim sprievodcom, za krásne kázne, o ktorých budeme ešte dlho rozjímať Janovi a Peťovi. Miške a Igorovi za sprevádzanie a profesionálny výklad s množstvom nezabudnuteľných zážitkov. Naše putovanie sme zakončili spoločnou večerou, podelili  sa o dojmy a unavení, ale plní energie, sa vydali späť do našej každodennosti, počas ktorej budeme ešte dlho čerpať z týchto dní.