Volejbalový turnaj KubCup 2019

Volejbalový turnaj KubCup 2019

V Dolnom Kubíne sa 3. 5. – 5. 5. 2019 uskutočnil celoslovenský turnaj KubCup ktorého organizátorom boli mladí dobrovoľníci a sestry saleziánsky z miestneho strediska Laura, združenie mladých.

16. ročníka  celoslovenského amatérskeho turnaja zmiešaných družstiev sa zúčastnilo 24 tímov a náš tím SOŠ-kári skončil na krásnom, úspešnom 6. mieste.

Nakoľko je mottom turnaja „viac, než len volejbal“ spoločne sme sa zúčastnili duchovného programu – sv. omša, večerná adorácia, sv. ruženec, ale aj iných aktivít – spoločná večera v pizzérii, vzájomné fandenie, spoločné rozhovory, či posedenie v KubCaviarni.