Účelové cvičenie

Účelové cvičenie

Dňa 16. 9. sa v našej škole konalo účelové cvičenie
Žiaci si pripomenuli teóriu a v praxi aj vyskúšali princípy zdravovedy, prvej pomoci,  typografie a branných disciplín.  Zúčastnilo sa desať tried, s ktorými sme vybehli na ikonu Žiliny - na kopec Hradisko.