Súťaž Autoopravár Junior štartuje ...

Súťaž Autoopravár Junior štartuje ...

Už 20. ročník súťaže Autoopravár Junior začal školským kolom pre žiakov tretích ročníkov odboru autoopravár.
V kategórii lakovník a spoločnej kategórii mechanik a elektrikár žiaci
absolvovali teoretickú časť - 60 otázkový test, poznávaciu časť a praktickú časť. Súčtom
bodov z jednotlivých častí vzniklo poradie :
 
autoopravár mechanik - elektrikár :
 
1. miesto: Filip Hajdúch -  III.C
2. miesto: Jakub Budzeľ - III.C
3. miesto: Maroš Pjontek - III.C
 
autoopravár – lakovník:
 
1. miesto: Štefan Blažej Cigánik - III.C
2. miesto: Roman Kriško - III.C
3. miesto: Martin Kršiak - III.C
 
Najlepší postupujú do oblastného kola... Blahoželáme!