Stretnutie podnikateľov vo Vrícku

Stretnutie podnikateľov vo Vrícku

Každý prvý deň v mesiaci patrí už tradične podnikateľom, ktorí sa stretávajú, aby sa vzájomné povzbudili, pozdieľali a načerpali zo vzájomného stretnutia.
Každé takéto stretnutie má svoju tému. Ani tentokrát tomu nebolo inak. 3-tí jún 2019 bol venovaný téme Disciplína a prekonávanie prekážok, ktorú viedol Ján Košturiak. Pozvanie prijal akademický maliar Stanislav Lajda, autor kópie Leonardovej Poslednej večere. Aj naše dve žiačky mali možnosť zažiť „komunitu“ podnikateľov.