Školský projekt z ekonomiky

Školský projekt z ekonomiky

Dvaja žiaci z I. GDM mali za úlohu popasovať sa s témou „Nezamestnanosť.“
A toto je ich výsledok. Jeto ukážka toho ako sa dajú prepojiť vedomosti z iných predmetov v jeden ucelený a úspešný celok.