Školské výlety

Školské výlety

Pred koncom školského roka mnohé triedy absolvovali školský výlet.

Mnohí navštívili viaceré miesta, kde strávili aj niekoľko dní. Niekto navštívili Tatralandiu, Jánošíkové diery, kúpalisko v Rajci a viacerí strávili pár dní na chate. Nechýbali opekačky a turistika do okolitých miest.

Vzájomné spoznávanie a rôzne hry stmelili viaceré triedne kolektívy.