Príprava na Sibír

Príprava na Sibír

Pomaličky sa nám už blíži koniec roka a taktiež odchod na nevšednú misijnú výpravu do Jakutska na Sibír.

Tento prípravný víkend misijnej výpravy sa uskutočnil na chate, kde sme spoločne pracovali a utužili našu skupinku. Pomaly sa už balíme, aby sme nič dôležité nezabudli a mohli byť čo najviac nápomocní hlavne pre mládež, ktorá od života dostala menej než my.