Predĺžená duchovná obnova - Čičmany

Predĺžená duchovná obnova - Čičmany

V závere letných prázdnin strávili zamestnanci pár dní (22. - 24. 8.) na predĺženej duchovnej obnove v Čičmanoch.

Po úvodnom úvítaní sa slova ujal kazateľ don Peter Lukáčik. Počas týchto dní sme sa zaoberali témou Život cesta svätosti. Okrem prednášok sme mohli stráviť spoločné chvíle pri modlitbe ruženca, adorácii... Nechýbala opekačka, prezentácia zážitkov z prádnin prostredníctvom fotiek. Okrem toho sme sa mohli aktívne zapojiť do tvorby vlastného žalmu,tvorby cesty života,  či návštevy kaviarne, kde sme sa zaoberali rôznymi otázkami. Posilnení na duchu sme sa vrátili do práce. Každý z nás si v sebe vytvoril motto, ktoré ho bude sprevádzať počas nasledujúceho školského roka :)