Postup   do  celoslovenského finále  AUTOOPRAVÁR  JUNIOR  2019

Postup do celoslovenského finále AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019

Súťaž Autoopravár Junior pokračovala oblastnými kolami, v ktorých sme mali zastúpenie. V kategórii autoopravár mechanik - elektrikár, ktoré sa konalo v Žiline a aj v kategórii autoopravár - lakovník, ktoré sa konalo v Košiciach, naši žiaci zabojovali a postupujú do celoslovenského finále v Nitre a Bratislave 2. a 3. mája 2019.

V kategórii mechanik – elektrikár, aj napriek umiestneniu obidvoch žiakov na postupovom mieste,  školu môže reprezentovať len jeden žiak.  

 

1.  miesto Filip Hajdúch   -  postupuje do finále
3. miesto Jakub Budzeľ  

       

    

 

 

V kategórii   autoopravár  -  lakovník  postupujú do celoslovenského finále:

 

1. miesto Roman Kriško
2. miesto Štefan Blažej Cigánik

 

 

 

 

Blahoželáme, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy... a veľa úspechov vo finále....