Záverečné skúšky a odovzdávanie výučných listov

Záverečné skúšky a odovzdávanie výučných listov

V dňoch 17. – 19. júna 2019 prebehli v našej škole záverečné skúšky žiakov v trojročných učebných odboroch stolár, murár, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár a autoopravár - lakovník

Záverečné skúšky pozostávali z písomnej, praktickej a ústnej časti. Vo všetkých skúšobných komisiách boli prítomní delegovaní zástupcovia za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru. 

Slávnostné odovzdávanie výučných listov bolo spojené so svätou omšou a prezentáciou fotografií z uplynulých troch rokov. Gratulujeme absolventom, ktorí sa stali našimi exallievmi a prajeme im veľa úspechov v práci i v ďalšom štúdiu.