Oceňovanie absolventov stredných škôl

Oceňovanie absolventov stredných škôl

V sobášnom paláci v Bytči boli v stredu 26. 6. 2019 ocenení stredoškoláci z celého Žilinského kraja. Ocenenie za ich mimoriadne úspechy slávnostne odovzdala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Za našu školu boli ocenení absolventi trojročných učebných odborov za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží. V odbore autoopravár - mechanik Filip Hajdúch, v odbore autoopravár - lakovník Roman Kriško, v odbore stolár Jakub Katrenčík a Jakub Frolo, v odbore murár Jakub Garan.