OBSADILI SME PRVÉ MIESTA V SÚŤAŽI AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019

OBSADILI SME PRVÉ MIESTA V SÚŤAŽI AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019

V súťaži AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019 sme postúpili do celoslovenského finále 20. ročníka.

Usporiadateľom a organizátorom je Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Celoslovenské finále sa konalo v dňoch 2. – 3. mája 2019. Súťaž mechanik - elektrikár prebiehala v školiacom stredisku ŠKODA v Nitre a lakovník v priestoroch spoločnosti JL spol. s.r.o. v Bratislave. Po skončení súťaže sa žiaci presunuli do priestorov výstaviska Incheba, kde mali možnosť bezplatného vstupu na výstavu Autosalón 2019.

 

Vyvrcholením súťaže Autoopravár Junior 2019 bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov v priestoroch EXPOCLUBE Incheba Bratislava.

 

Dosiahli sme nasledovné výsledky:

 

kategória mechanik – elektrikár:

1. miesto – Filip Hajdúch

kategória lakovník:

                   1. miesto – Roman Kriško

                   5. miesto - Štefan Blažej Cigánik

 

Všetci finalisti  si prevzali vecné ceny od sponzorov súťaže a zároveň získali hodnotné ceny pre školu. Pre všetkých finalistov bola súťaž cenným obohatením v ich odbornosti, ako i skúsenosťou zabojovať a reprezentovať školu.