Novoročné posvätenie priestorov

Novoročné posvätenie priestorov

Po sviatku Zjavenia Pána sa saleziáni - kňazi rozhodli posvätiť priestory našej školy.

Veríme, že požehnanie priestorov bude poženhaním pre nás všetkých a pomocou v roku 2019.