Návšteva domu Anky Kolesárovej

Návšteva domu Anky Kolesárovej

Počas víkendu navštívila komunita saleziánov pôsobiacich v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline okrem iného aj Vysokú nad Uhom.
Pomodli sa pri hrobe blahoslavenej Anky Kolesárovej, pozreli si kostolík a Domček. A tu začalo prekvapenie a možno povedať dar mučeníčky čistoty pre našich mladých. Stretli Pavla Hudáka, ktorý je už 22 rokov v špeciálnej pastorácii. Venuje sa mladým, známy je aj vďaka sérii prednášok "Prečo láska stroskotáva?" a knihe "Ďakujem, že si," kde sa snaží pomáhať budovať čisté vzťahy a dobré manželstvá.
 
Komunite saleziánov predstavil Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, aktivity pre mladých, nové priestory, ktoré sa práve budujú, aj plány do budúcnosti. V rámci rozhovorov ponúkol mnoho zaujímavých myšlienok i svedectiev o duchovných i telesných zázrakoch spojených s našou mladou blahoslavenou.
 
Počas rozhovoru vysvitlo, že o dva dni má byť v Žiline. "Môj čas je darovaný," odpovedal na otázku, či by bolo možné povedať pár slov aj mladým v saleziánskej škole v Žiline.
 
V utorok večer, v rámci pravidelných stretiek na internáte, prišiel  k približne 50 mladým, saleziánom a pedagógom do auly, kde pred dvomi týždňami chlapci a dievčatá záverečným Venčekom ukončili kurz tanca a spoločenského správania.
 
"Viera v sebe obsahuje pochybnosť," povedal v úvode svojej prednášky Pavol Hudák. Porozprával o svojom hľadaní vzťahu s Bohom, o svojom povolaní, pokúsil sa charakterizovať dnešnú dobu i súčasných mladých. "Muž má trojité poslanie - byť prorokom, ktorý stále hovorí pravdu; obetníkom, ktorý dáva do služby svoju mužnosť, silu, chráni slabších; a vodcom, ktorý vedie rodinu, je vzorom pre svoje deti a pomáha im budovať svoju mužskú a ženskú identitu," zaznelo počas jeho prednášky.
 
Chalanom dal nahliadnuť i do ženského sveta. "Keď žena nezažije objatie doma, hľadá ho po uliciach," povedal a povzbudil chalanov, "aby sa postarali o svoju sestru, aby mala dobrého muža." Mnohých chalanov jeho slová zasiahli. Na vzťahy i na telesné prejavy náklonnosti sa po svedectvách a príbehoch mnohých mladých, ktoré počas stretnutia odzneli, už pozerajú trochu inak ako doteraz. "Majte k sebe úctu, majte úctu k ženám," povedal v závere.
 
Z auly sa všetci presunuli do Kostola sv. Jána Bosca, kde sa pripojili k ostatným chalanom ubytovaným na internáte na pravidelné večerné modlitby a slovko na dobrú noc. Na modlitbách bola prítomná i Anka Kolesárova v podobe relikvií. Hosť v krátkosti predstavil jej príbeh i mučenícku smrť na sviatok sv. Cecílie. Chalanom odovzdal dary v podobe obrázkov, myšlienok a relikvií. Na záver sa všetci pomodlili tri Zdravasy za srdce múdre, čisté a milujúce.
 
Deň zakončila komunita neskoro večer v bratskom posedení i podelení so vzácnym hosťom. Príbeh Anky a svedectvá Pavla Hudáka sa dotkli nie len sŕdc chalanov, ale i každého jedného z nich.