Naši murári aj v Prahe úspešní

Naši murári aj v Prahe úspešní

September bol pre nás začiatok školského roku, ale pre našich murárov Jakuba Garana a Filipa Lovíšeka, pod vedením MOV p. Jána Tomáša, bolvyvrcholením ich úspešnej cesty na súťaži SUSO v Prahe.
Tam si zmerali svoje  vedomosti a zručnosti s finalistami z ČR.V jednej z čiastkových disciplín,
v montáži s doskami Fermacel aj zvíťazili. Po štyroch dňoch náročného súťaženia nakoniec skončili ako najlepší zo Slovenska na celkovom piatom mieste. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a za dobrú reprezentáciu školy ďakujeme.