Matematický klokan

Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž. Tento rok sa do nej zapojilo 72 329 žiakov na 1488 školách a naši žiaci - grafici boli medzi nimi.

Riešili úlohy oboch kategórií - kadet aj junior. Výsledky budú zverejnené 10.4. 2019 . Verím, že potešia všetkých súťažiacich a opäť bude dôvod na ocenenie úspešných riešiteľov.