Konferencia: Podnikatelia, spojte sa!

Konferencia: Podnikatelia, spojte sa!

Už po tretíkrát mali možnosť vybraní žiaci našej školy spolu s pani učiteľkou zúčastniť sa siedmeho ročníka konferencie, ktorú usporadúva firma IPA Slovakia.

Hovorilo sa tam, ako si v živote a v práci definovať dôležité veci, ako vydržať a sústrediť sa na to, čo je podstatné a dáva zmysel nášmu životu a podnikaniu. Bolo fajn počuť, ako výkonný človek nežije v neustálej činnosti a strese, ale pracuje pokojne a dôsledne, vyhodnocuje svoje kroky, citlivo vníma svoje okolie a učí sa.

Rečníkmi boli ľudia – podnikatelia  z rôznych oblastí, ktorí sa venujú sociálnej práci, umeniu, športu, novým technológiám, kulinárskym zručnostiam. Rozprávali o tom, čo robia, čo ich baví, v čom vidia zmysel svojej práce, ako prekonávajú prekážky a ako sa neustále učia nové veci.

Dúfajme, že aj my „počuté“ budeme raz schopní premeniť na „živé.“