Janko Bosco Cameriere

Janko Bosco Cameriere

18. februára 2019 ukončili druháci v internáte pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline záverečným venčekom už tradičný Kurz tanca a spoločenského správania Janko Bosco Cameriere.

Kurzu sa zúčastnilo 24 chalanov. Pod vedením Nikoly Ďurajkovej, ktorá učila tancovať už niekoľko ročníkov internátistov a učiteľa telesnej výchovy Ing. Vladimíra Běhálka, sa naučili tancovať klasické tance – valčík, walz, polku, blues a disco. Veľmi dobrú atmosféru vytváral mládežnícky Belgičák, Hawai, či Heel and toe. Okrem tancov sa zoznámili so základmi správania v spoločnosti, vhodným oblečením, či konverzáciou pri tanci a stolovaní. Janko Bosco Cameriere patrí spolu s lyžiarskym kurzom a duchovnými cvičeniami medzi základné výchovné ponuky pre druhákov. Pomáha chalanom v škole vyzrievať nielen po odbornej stránke, ale i ľudsky a osobnostne, aby sa ako stojí v motte školy, dobre "pripravili na zodpovedný život v spoločnosti."

Videozáznam z tanečného večera je publikovaný aj na sociálnej sieti.