Príprava na sviatok don Bosca

Príprava na sviatok don Bosca

Po vianočných sviatkoch sa zamestnanci opäť zišli v škole. Po vzájomnom uvítaní a mnohých prianiach do Nového roka sa pustili do práce.

Počas tohto dňa sa v skupinkách venovali rôznym otázkam a hľadali na ne odpovede. Najviac zarezonovala téma prítomnosti medzi mladými a veselosť. Na konkrétnych príkladoch sme si uviedli ako preniesť teóriu do praxe, aby sa o daných veciach len nehovorilo, ale aj konalo. Povzbudení mnohými myšlienkami sa tešia na ďalšiu prácu.