Firma je taká, akých vzdelaných má ľudí ...

Firma je taká, akých vzdelaných má ľudí ...

V dňoch 8.4 - 12.4 sa v Hradci Králové v Českej republike uskutočnila medzinárodná vzdelávacia aktivita v rámci projektu STEP AHEAD II za účasti partnerov zo škôl z Fínska, Španielska, Čiech a Slovenska.

Jeho účastníčkou bola naša kolegyňa  Ing. Janka  Funtíková.

 

Projekt je zameraný na inovácie v automobilovom priemysle a tvorbu metodík.