Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Tretí cyklus finančnej gramotnosti určený pre tretie ročníky bol o Bývaní.
Robert Kiyosaki, autor knihy Bohatý otec, chudobný otec už roky pôsobí v oblasti finančnej gramotnosti a odporúča, aby sme zobrali svoju finančnú budúcnosť do vlastných rúk. Preto aj našim študentom boli objasnené a vysvetlené rôzne pojmy, výrazy, bankové služby, vlastné skúsenosti školiteľov, ktoré veríme využijú vo svojom živote.