Elektromobilita v Žilinskej univerzite

Elektromobilita v Žilinskej univerzite

Vďaka našej vyučujúcej Ing. Janke Funtíkovej, v  doprovode Ing. Stanislava Čelka a Ing. Martina Pňačka sa žiaci III. C a II. NDŠ zúčastnili exkurzie na Žilinskej univerzite.
Prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD,  Ing. Igor Gajdáč  PhD a Ing. Tomáš Gajdošík, PhD, z katedry konštruovania a častí strojov, nás oboznámili s elektromobilom, ktorý sami zostrojili. Dozvedeli sme sa o technológiách v elektromobile a problémoch, ktoré vznikajú pri jeho výrobe. Odpovedali na naše otázky. Vyskúšali sme „jazdu“ elektromobilom, ktorý bol upevnený na výkonovej stolici. Utvrdili a doplnili sme si naše vedomosti získané počas vyučovania. Exkurziou nás ďalej sprevádzal Ing. František Synák z  katedry cestnej a mestskej dopravy. Pokračovala prehliadkou univerzity,  krátkym nahliadnutím na vyučovaciu hodinu a meraním emisií automobilu.
 
....za celý priebeh exkurzie patrí naša veľká vďaka...