DEŇ EXALLIEVOV

DEŇ EXALLIEVOV

SOŠ sv. Jozefa Robotníka spoločne so svojimi absolventmi spoločne oslávili deň exallievov.

Video z dňa exallievov.


 

Fotogaléria z dňa exallievov je na konci článku.

 

 

 

 

 

 

 

 


Viac informácií získate klikom na obrázok.