Burza stredných škôl v Námestove

Burza stredných škôl v Námestove

Tento rok sme sa opäť zúčastnili na burze stredných škôl na Orave v Námestove.
Prostredníctvom našich študentov a propagačných materiálov sme záujemcov z radov žiakov
základných škôl, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov informovali o našej škole. Veríme, že
aj takáto forma prezentácie pomôže žiakom i rodičom pri správnej voľbe povolania a správnom
výbere strednej školy.